Bližší informace o obsahu kategorie a podmínkách registrace se dozvíte na :

e-mail : svaz@konopi.info
telefon : +420 777 807 923