Navigace
HEMP AGENCY
HEMP ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
HEMP IN THE WORLD
HEMP MUSEUM OF THE CZECH REPUBLIC
AKTUALITY
PŘIPRAVUJEME
KONOINFOONLINE
O SVAZU
MOŽNOST ČLENSTVÍ
KONOPÍ SETÉ - CANNABIS SATIVA - L.
PORADENSTVÍ
INFOMATERIÁLY K TISKU
LEGISLATIVA
REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA
ZPRACOVATELSKÁ CENTRA
FOTOGALERIE
FILMY A VIDEA
ODBYTOVÁ ORGANIZACE KSČR
INZERCE
E- SHOP
ODKAZY
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
Granty
Projekty
PRO ČLENY
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT - OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Web informace
Dnes : st - 16.10.2019
Svátek má : Havel
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Konopí a Národní hospodářský program
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 40204 ; Vydáno : 11.10. 2005 ; Autor : -mš-
V bývalé ČSR se ještě po II. světové válce pěstovalo konopí na více než 10 000 ha, v sedmdesátých létech přišel úplný zákaz pěstování, který byl zrušen až před šesti léty. Pokusné plochy, na kterých se ověřovaly dvě povolené odrůdy „Beniko a Uso“, nepřesáhly 150 ha, přestože se pro potřeby automobilového a papírenského a dalšího průmyslu dovážejí přírodní vlákna odpovídající odhadované výměře 5 000 až 10 000 ha.

Konopí a Národní hospodářský program

V bývalé ČSR se ještě po II. světové válce pěstovalo konopí na více než 10 000 ha, v sedmdesátých létech přišel úplný zákaz pěstování, který byl zrušen až před šesti léty. Pokusné plochy, na kterých se ověřovaly dvě povolené odrůdy „Beniko a Uso“, nepřesáhly 150 ha, přestože se pro potřeby automobilového a papírenského a dalšího průmyslu dovážejí přírodní vlákna odpovídající odhadované výměře 5 000 až 10 000 ha.

Příčin je několik: jednání s EU se týkala jen lnu, zemědělci už neznají technologii pěstování konopí včetně důležité operace rosení, nemáme vlastní speciální mechanizaci na sklizeň a následné zpracování. Dotace běžné u lnu se konopí netýkají. Dosud nebyl také přijat a uskutečněn ani jeden navrhovaný výzkumný projekt.

Konopí je vyjímečná rostlina s požadavkem minima osévané plochy, speciální mechanizace, velkou závislostí na odbytu a s ním spojenou ekonomikou.

Poskytuje velmi pevné vlákno, dřevité pazdeří a semeno s vysokým obsahem cenného oleje. Při výhradním pěstování na vlákno se konopí seje hustěji a sklízí už v srpnu v plném biologickém vývoji, při výhradním pěstování na semeno se seje řidčeji a sklízí až koncem září a začátkem října.

Pěstování konopí není záležitostí jednoho zemědělského podniku, ale vyžaduje nezbytně promyšlenou kooperaci pěstitelů v regionu, prvotního i koncového zpracovatele. V Evropě bývá iniciátorem poslední uživatel, např. automobilový, papírenský nebo stavební průmysl, který u svých dodavatelů objednává a často finančně i mechanizací předem zajišťuje pro sebe potřebný rozsah pěstování. V České  republice  přetrvává zájem o technické konopí  jen zásluhou činnosti zájmových organizací a několika zemědělců a  malých „kovopodniků“, snažících se realizovat funkční modely pěstebních, sklizňových a zpracovatelských linek.

Proto vznikl i Konopářský svaz České republiky, který se snaží o návrat pěstování technického konopí na česká pole a jeho následné zpracování a zavedení do výroby v různých odvětvích průmyslu. 

Oslovili jsme jednotlivé kraje a nabídli jsme jim v rámci trvale udržitelného rozvoje náš konopný program s názvem "Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky", se kterým byl oficiálně seznámen  ministr zemědělství i premiér vlády ČR.

Nabízíme alternativu pro zemědělce a následně i průmysl, pro různé podnikatelské subjekty.

Chceme,  aby v každém  regionu vznikala  malá konopná  průmyslová  centra,  která by mohla zpracovávat podle posledních odhadů 7400 až 10000 tun konopného vlákna ročně, především ve formě koudele (jednotného vlákna) pro tkané i netkané materiály a kvalitní papír,( právě v  minulých dnech proběhl  v Olšanských papírnách  další pokus vyrobit konopný papír), případně i 2 000 až 2 600 tun dlouhého vlákna pro textilní využití, pokud se vhodné vlákno u nás podaří vyrobit. Uvedené množství konopného vlákna by mohlo nahradit asi 50 % dosud dováženého lněného vlákna.

Uvedu to názorně na Středočeském kraji, konkrétně na Rakovnicku, kde prakticky vzniká první  pěstební, zpracovatelské a průmyslové  konopné centrum.

Základním předpokladem  je  dostatek  pěstebních ploch v okruhu do 70 - 100 km a technologie, tedy sklizňová technika a hlavně funkční tírenská linka. V současné době běží zkušební provoz  malé mobilní  farmářské tírny  systém Benedikt - Hevr, která zpracuje  cca 500kg slisovaného stonku za hodinu. Je také jediná, která u nás v současné době technické  konopí zpracovává.   Do budoucna se předpokládá  celoroční dvousměnný provoz, který by zajistil  několik pracovních míst a zpracování konopné suroviny  ze zhruba 300 ha pěstebních ploch, tedy průměrně zpracování cca 2000 - 2 500 tun konopného slisovaného stonku za rok jen v jednom regionu. 

Pro příklad  uvádím, že z technického  konopí lze získat cca 23% kvalitního vlákna a cca 75% pazdeří plus nějaký odpad, který lze využít  např. ve stavebnictví.  

Naším záměrem je, aby  v těchto konopných průmyslových centrech  byly postupně zainvestovány, vybudovány a zprovozněny následující zařízení:

tírenská linka na zpracování tech. konopí, továrna na výrobu peletek a briket z konopného pazdeří, manufaktury, kde budou lisy na lisování konopného oleje, který lze využít jak pro potravinářské účely(pro pekárny, olej pro studenou kuchyni), tak pro výrobu  barev a laků, také  pro kosmetiku  a energetické účely,  např. se  jedná  o energetické využití  pokrutin z konopného  semínka slisovaných do bio - peletek s výhřevností hnědého uhlí. Tyto pokrutiny je možné bez problémů spalovat s hnědým uhlím v kotlích na uhlí, nebo spolu s dřevem ve stávajících  kotlích na dřevo,  nebo  jako biopalivo k přimíchávání do pohonných hmot. Na českém trhu se objevila možnost úpravy  vzorového " demonstračního"  automobilu, který bude využívat  k pohonu alternativní  ekologický pohon. Pro tyto účely byl vybrán  vůz zn. Škoda Octavia 1.9 TDI - vůz pro dálkové trasy.Jedná se o alternativní pohon na bázi bio - olejů, získaného z libovolných olejnatých semen lisováním za studena.  Podstata  této úpravy spočívá v doplnění palivové a chladící soustavy  motoru  o  příslušné  díly za účelem  tepelné úpravy  daného bio- paliva  před vstupem  do spalovacího prostoru motoru. Bližší informace  najdete na www.konopi.info

Dále se předpokládá  výstavba kogeneračních  jednotek, vyrábějících  tepelnou a elektrickou energii a tak  zajišťující energetickou soběstačnost jednotlivých obcí.

Pazdeří  lze využít jako vhodnou podestýlku pro hospodářská, nebo domácí zvířata, pro velkochovy drůbeže atd., postupně by měla  vznikat další a další přidružená výroba.

Tato dřevitá hmota je vhodná i při výrobě  stavebních sypaných směsí,   do omítek, nebo jako  tepelná stavební izolace, pro výrobu příček,  OSB desek atd. V  současné době se zkouší a testuje zpracování konopných surovin i pro stavební průmysl.  

Otevírá se zde tedy příležitost pro OSVČ, pro různé  podnikatelské subjekty prakticky  ve všech odvětvích průmyslu. 

Několik krajů již nabídlo Konopářskému  svazu  ČR  spoluúčast  při tvorbě  projektú zaměřeného na rozvoj venkova a na využití biomasy jako celku. Jedním z krajů je i Liberecký kraj,   který  připravuje komplexní program  vytvořený  souborem dalších dílčích projektů, které budou zahrnuty do celkového s názvem „Biomasa – obnovitelný zdroj energie v Libereckém kraji“.

Konečná podoba schváleného projektu se stane koncepčním a podporovaným materiálem pro první etapu rozvoje tohoto odvětví v Libereckém kraji. Pevně věříme, že budou následovat i další kraje. Je to výzva.

Celý svět  se vrací k přírodním obnovitelným zdrojům a  hledá alternativy. 

Je třeba se  naučit  využívat obnovitelné zdroje i u nás,  protože  ropa a fosilní paliva  docházejí. Je třeba hledat cesty, jak  být šetrní k přírodnímu bohatství, k přírodě a ke všem živým organismům, a tím navázat na trvale udržitelný rozvoj.

Musíme začít se základním, obsáhlým  a mnohostranným výzkumem, počínaje výběrem odrůd, pěstební a sklizňovou technologií, vývojem mechanizace, přes zpracování konopí až k výrobě tržního zboží.  Na začátku  My  musíme něco nabídnout. Konečný impuls rozvoje pěstování však musí přijít od  odběratelů suroviny ve zpracovatelském průmyslu a od vlády ČR, která by měla  technické konopí, jeho pěstování a následné zpracování zařadit do Národního hospodářského programu a zajistit  ekologické daně

 v celém  řetězci, počínaje pěstitelem, přes konkrétního  výrobce, prodejce  a končící u spotřebitele.

Dostane-li pěstování v ČR zelenou, což záleží nejen od politické vůle vlády (MZe, MMR a MPO), ale hlavně od trvalého zájmu potenciálních odběratelů, může konopí hrát časem významnou roli v oblasti náhrady nadbytečné výroby potravin na zemědělské půdě, rozvoje zaměstnanosti na venkově, v průmyslu a energetice i v oblasti výzkumu a vývoje. Tomuto vývoji a výzkumu by mohly pomoci určité dotace z rozpočtu ČR a i od Evropské Unie v rámci mezinárodní spolupráce.

Tak ať roste konopí!

 

Orientační prognóza rozsahu pěstování konopí ČR po roce 2004

Z hlediska právních, rostlinolékařských a ochranářských předpisů nestojí rozvoji pěstování konopí u nás nic v cestě.

T 1 Prognoza spotřeby konopných vláken a pěstebních ploch konopí v ČR po roce 2010

Potenciální

zpracovatel

Výrobek

Množství vlákna

(t/r)

Plochy pěstování (ha)

podle výnosu vlákna

(2,- t/ha) (1,2 t/ha)

Region pro

pěstování

Borgers, Rokycany

Interiéry aut

600 - 1000

500 až 830

Západní Čechy

Faurecia Lecotex, Tábor

Interiéry aut

300 - 500

150 až 420

Jižní Čechy

Reiter CZ Choceň

Interiéry aut

300 - 500

150 až 420

Východní Čechy

Juta,Technolen

Turnov,Olomouc

Pytlovina,lana plachty

500 - 800

250 až 670

Východní Čechy

Olšanské papírny

Cigaret. papír

3000-5000

1 500 až 4 170

Vysočina,Morava

Lenka-Kácov Přádelny

Jednotné vlákno, příze

2000-2600

1 000 až 2 170

Střední Čechy,

Morava

Plánovaný podnik

Izolační desky

2000-2600

1 000 až 2 170

Čechy,Morava

Plánovaný podnik

Náhrada azbestu

600 – 1000

500 až 830

Střední Čechy

Celkem

9 300 až

14 000

5 050 až 11 680

Česká republik

 

Podklady připravil pan ing. Václav Sladký, CSc. z VÚZT a Marie Široká, předsedkyně Konopářského svazu České republiky.


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články

NOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SKLIZNĚ TECHNICKÉHO KONOPÍ -  METODIKA PRO PRAXI  

">PĚSTOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PLODIN
ENZYMY - ŠANCE PRO LEN A KONOPÍ
HEMP-SYS: výzkumný projekt EU zaměřený na konopí
Programy nejlepších zemědělských praktik v EU
Konopí a Národní hospodářský program
Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova
BIOMASA – NADĚJNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ
Z české obilné slámy budou polské domy
Zemědělci postaví elektrárnu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 60 Zobrazit následující
HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA

HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR

APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEK TRAWA

SPOLEK TRAWA
SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

SDRUŽENÍ PRO BIOMASU
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR

INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR
INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU

INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU
PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY

PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY
RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ

RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ
ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích

ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko
Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie

Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR

SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ
ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim
CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.

CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.
SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.

SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU
KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ
KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE

KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE
KONOPNÉ POTRAVINY

KONOPNÉ POTRAVINY
BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE

BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE
BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA

BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA
CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE

CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE
HEMP VALLEY BERR  NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ

HEMP VALLEY BERR NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ
ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA

ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA
KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM

KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM
INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA

INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA
PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ

PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ

ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY

INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY
VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody

Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody
PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE

PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE

PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT

ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT

PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT
ADOPCE CHRTŮ

ADOPCE CHRTŮ
Karbofuran stále zabíjí">KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!

KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!
PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ

VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ
STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.

Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.
EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE

EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE
KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ

KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY

STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY